مخلوط کردن یا بِلِند کردن دون قهوه (دان قهوه) blending:

با وجود اینکه رست کردن دانه های تک خواستگاهی (سینگل اوریجین) بسیار محبوب شده است،

بیشتر تولیدات قهوه همچنان بر پایه بلندهای متفاوت قهوه از خواستگاه های متفاوت است.

پتانسیل طیف گسترده در زمینه عطر و طعم آزاد شده و فیزیک مناسب دانه های قهوه از خواستگاه ها و

نژادهای مختلف (عربیکا و روبوستا) احتمالات زیادی را برای بلند کردن توسط یک توسعه دهنده ماهر پدید خواهد آورد.

فایده و مضرات قهوه

مخلوط کردن یا بِلِند کردن دون قهوه:

به هنگامی که نحوه تشکیل دادن یک بلند تعریف شد، مهم ترین تصمیم باید توسط رست مستر گرفته بشود

که آیا تمام بلند را در یک رست انجام بدهد (بلند قبل از رست) یا بلند را تجزیه کند و هر کدام را جداگانه

رست دهد (بلند پس از رست، یا رست مجزا) و سپس دانه های رست شده را بلند کند.

بیشتر عملیات رست در مقیاس صنعتی بدین گونه صورت می‌گیرد. تمامی اجزای بلند با یکدیگر در فرآیند

رست شرکت میکنند. سادگی و هزینه کمتر از نقاط قوت این سبک رست کردن است. با این حال, دانه های

گوناگون در پایان ممکن است تفاوت های قابل مشاهده در درجه رست خود داشته باشند (ظاهر ناهمگن

دانه های رست شده).

به این دلیل که رفتار دانه های عربیکا و روبوستا درطول فرآیند رست با یکدیگر متفاوت است،

این که بخواهیم عملیات رست را جداگانه بر روی هرکدام از اجزا یک بلند انجام بدهیم منطقی به نظر بیاید.

علاوه بر آن، پیکره بندی یک بلند به شما کمک میکند که یک عطر و طعم دلخواه و به خصوص را از بیرون

بکشید .

(به مانند میزان اسیدیته مورد علاقه) و یا با عطر و طعم تانثیری بر روی دانه های دیگر بگذارید.