نمایش 1–12 از 13 نتیجه

آسیاب عطاری ابزاری است که برای آسیاب و خردکردن انواع مواد سخت در خانه یا مغازه مورد استفاده است. نکته مهم در استفاده از همه انواع آسیاب عطاری این است که نباید دانه های چرب و روغنی را با آنها آسیاب کرد.

دلیل این مورد این است که روغن بیرون آمده از دانه آسیاب شده ممکن است که قسمت های مکانیکی و موتور دستگاه آسیب بزند.

آسیاب عطاری در دو دسته مخزنی و دائم کار موجود است.

آسیاب عطاری برای خرد کردن انواع دانه های سخت مورد استفاده است.