دستگاه واکس زن برقی

توضیحات

دستگاه واکس زن برقی : این دستگاه مناسب محل های پر تردد می باشد که به عنوان یک سمبل از احترام به مشتری یا ارباب رجوع می باشد.

این دستگاه دارای دو برس می باشد که یکی برای گردگیری از کفش است و دیگری برای جلا دادن و واکس زدن می باشد.

برای مشاهده وسایل هتلی کلیک کنید.

دستگاه دارای تایمر اتوماتیک است که پس از مدت مشخصی دستگاه خاموش می شود.

دستگاه واکس زن
دستگاه واکس زن برقی کوچیک

همچنین یک مخزن برای واکس مایع وجود دارد که بایستی در زمانهای مشخص پر شود.

مدل الماس 8 واکس زن ام تی کو دارای یک مخزن واکس است ولی در مدل های دیگر در مخزن برای دو رنگ واکس وجود دارد.

مشخصات فنی دستگاه واکس زن برقی

دستگاه واکس زن